k.ú.: 659061 - Jestřebí u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561665 - Jestřebí NUTS5 CZ0511561665
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 2779932
zahrada 145 91849
travní p. 305 2146519
lesní poz 147 3215783
vodní pl. nádrž umělá 7 2796
vodní pl. rybník 4 3064606
vodní pl. tok přirozený 16 55548
vodní pl. tok umělý 42 53715
vodní pl. zamokřená pl. 33 260258
zast. pl. zbořeniště 16 3930
zast. pl. 286 112054
ostat.pl. dráha 1 10059
ostat.pl. jiná plocha 121 158931
ostat.pl. manipulační pl. 33 39502
ostat.pl. neplodná půda 94 130272
ostat.pl. ostat.komunikace 134 160876
ostat.pl. pohřeb. 1 2064
ostat.pl. silnice 20 125428
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8256
ostat.pl. zeleň 11 14171
Celkem KN 1614 12436549
Par. DKM 1614 12436549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 3
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 283
byt.z. byt 39
obč.z. byt 2
Celkem JED 41
LV 358
spoluvlastník 548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2015
FÚO 1:2000 31.12.1977 27.11.2015 Od 1977 dle KP. FÚO2 Doksy A část (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 27.11.2015 Od 1967 dle KP. Fotogramm. S-42. Do S-JTSK transform. 1975.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.