k.ú.: 659088 - Jestřebí nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574147 - Jestřebí NUTS5 CZ0523574147
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 694073
zahrada 64 50580
ovoc. sad 3 13209
travní p. 152 439899
lesní poz les(ne hospodář) 2 2652
lesní poz 81 2792356
vodní pl. nádrž umělá 4 1602
vodní pl. tok přirozený 5 56861
vodní pl. tok umělý 12 15106
zast. pl. zbořeniště 1 205
zast. pl. 92 34356
ostat.pl. jiná plocha 6 1958
ostat.pl. manipulační pl. 9 19748
ostat.pl. neplodná půda 5 2535
ostat.pl. ostat.komunikace 54 76147
ostat.pl. silnice 5 91069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1196
ostat.pl. zeleň 2 2959
Celkem KN 576 4296511
Par. KMD 576 4296511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 92
LV 117
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.