k.ú.: 659096 - Libchyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547701 - Libchyně NUTS5 CZ0523547701
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 531658
zahrada 87 64994
ovoc. sad 2 10472
travní p. 111 169866
lesní poz 46 334130
vodní pl. nádrž umělá 1 159
vodní pl. tok přirozený 4 6405
vodní pl. zamokřená pl. 2 323
zast. pl. zbořeniště 2 382
zast. pl. 73 22041
ostat.pl. jiná plocha 12 5021
ostat.pl. neplodná půda 13 7735
ostat.pl. ostat.komunikace 46 28021
ostat.pl. silnice 6 9882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1359
Celkem KN 539 1192448
Par. KMD 539 1192448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 69
LV 107
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2010
KM-D 1:2000 23.05.2001 10.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 23.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 10:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.