k.ú.: 659126 - Jestřebíčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536393 - Jestřebí NUTS5 CZ0715536393
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 554320
zahrada 85 53176
travní p. 106 340266
lesní poz 54 914406
vodní pl. nádrž přírodní 1 96
vodní pl. tok přirozený 4 2936
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 132 32191
ostat.pl. jiná plocha 12 3605
ostat.pl. manipulační pl. 8 36540
ostat.pl. neplodná půda 37 24651
ostat.pl. ostat.komunikace 51 31636
ostat.pl. silnice 6 19769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 27090
ostat.pl. zeleň 2 308
Celkem KN 611 2041199
Par. KMD 611 2041199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 131
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 146
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2016
KM-D 1:2000 10.10.2000 09.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.