k.ú.: 659207 - Jetřichovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548511 - Pacov NUTS5 CZ0633548511
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 873 1924734
zahrada 95 77495
travní p. 423 601401
lesní poz ostat.komunikace 1 1393
lesní poz 220 1019891
vodní pl. rybník 2 797
vodní pl. tok přirozený 7 27951
vodní pl. tok umělý 16 3674
zast. pl. společný dvůr 8 982
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 115 49424
ostat.pl. jiná plocha 152 93877
ostat.pl. manipulační pl. 43 58425
ostat.pl. neplodná půda 32 16375
ostat.pl. ostat.komunikace 90 49522
ostat.pl. silnice 121 72490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 834
ostat.pl. zeleň 1 17
Celkem KN 2201 3999496
Par. KMD 2201 3999496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 11
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 111
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 153
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2012
S-SK GS 1:2880 1829 07.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 10:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.