k.ú.: 659215 - Jetřichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 440075
zahrada 79 76858
ovoc. sad 22 239721
travní p. 266 743730
lesní poz les(ne hospodář) 1 74115
lesní poz 195 2514344
vodní pl. nádrž přírodní 1 804
vodní pl. rybník 8 41197
vodní pl. tok přirozený 8 2389
vodní pl. zamokřená pl. 6 2775
zast. pl. společný dvůr 2 116
zast. pl. zbořeniště 2 157
zast. pl. 116 51937
ostat.pl. jiná plocha 46 39369
ostat.pl. manipulační pl. 9 2587
ostat.pl. neplodná půda 118 50354
ostat.pl. ostat.komunikace 113 63207
ostat.pl. silnice 4 32250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17414
ostat.pl. zeleň 3 1708
Celkem KN 1084 4395107
Par. KMD 1084 4395107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 112
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 128
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 06.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 17.05.2022 17:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.