k.ú.: 659258 - Jetřichovice u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 260521
zahrada 113 59224
travní p. 251 875162
lesní poz les(ne hospodář) 174 12676929
lesní poz 114 1997010
vodní pl. nádrž přírodní 2 4439
vodní pl. nádrž umělá 2 14048
vodní pl. tok přirozený 15 33687
zast. pl. zbořeniště 47 3588
zast. pl. 323 51415
ostat.pl. jiná plocha 115 215297
ostat.pl. manipulační pl. 14 22015
ostat.pl. neplodná půda 24 26343
ostat.pl. ostat.komunikace 153 163023
ostat.pl. pohřeb. 3 1759
ostat.pl. silnice 11 69005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 97 163922
Celkem KN 1478 16637387
Par. KMD 1478 16637387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 322
LV 261
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2011
KMD 1:1000 03.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 03.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 24.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.