k.ú.: 659321 - Jevíčko-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578193 - Jevíčko NUTS5 CZ0533578193
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 100 17495
travní p. 2 1274
zast. pl. společný dvůr 4 230
zast. pl. zbořeniště 5 586
zast. pl. 179 58360
ostat.pl. jiná plocha 27 4401
ostat.pl. manipulační pl. 1 161
ostat.pl. ostat.komunikace 29 16891
ostat.pl. silnice 11 6174
ostat.pl. zeleň 10 2243
Celkem KN 368 107815
Par. DKM 368 107815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 65
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 178
byt.z. byt 23
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 40
LV 169
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 11:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.