k.ú.: 659339 - Jevíčko-předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578193 - Jevíčko NUTS5 CZ0533578193
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1002 5675806
zahrada skleník-pařeniš. 1 310
zahrada 787 325715
ovoc. sad 58 214058
travní p. 298 746874
lesní poz les s budovou 7 200
lesní poz 767 3867920
vodní pl. nádrž umělá 2 9969
vodní pl. rybník 3 182818
vodní pl. tok přirozený 28 42497
vodní pl. tok umělý 9 52545
vodní pl. zamokřená pl. 1 357
zast. pl. společný dvůr 7 794
zast. pl. zbořeniště 22 6302
zast. pl. 1250 290336
ostat.pl. dráha 1 2315
ostat.pl. jiná plocha 360 223014
ostat.pl. manipulační pl. 101 100157
ostat.pl. neplodná půda 22 221387
ostat.pl. ostat.komunikace 364 409760
ostat.pl. pohřeb. 5 13554
ostat.pl. silnice 68 158302
ostat.pl. skládka 3 23866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 16432
ostat.pl. zeleň 110 493914
Celkem KN 5287 13079202
Par. DKM 5287 13079202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 240
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 316
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 236
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 33
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1209
byt.z. byt 137
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 71
obč.z. garáž 26
Celkem JED 238
LV 1358
spoluvlastník 1947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.03.2010
DKM 1:1000 01.10.2007
DKM-KPÚ 25.05.2004 1:1000 22.09.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1834 25.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.