k.ú.: 659380 - Jezdkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 547191 - Jezdkovice NUTS5 CZ0805547191
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2532152
zahrada 133 95354
travní p. 26 46764
lesní poz 23 683308
vodní pl. nádrž umělá 1 364
vodní pl. tok přirozený 18 8829
zast. pl. společný dvůr 1 582
zast. pl. zbořeniště 5 2021
zast. pl. 109 56539
ostat.pl. jiná plocha 28 41603
ostat.pl. manipulační pl. 7 8932
ostat.pl. ostat.komunikace 91 48667
ostat.pl. silnice 10 67317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6804
Celkem KN 767 3599236
Par. DKM 767 3599236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 77
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 109
LV 142
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2010
FÚO 1:2000 31.12.1981 10.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.