k.ú.: 659398 - Jezdovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587273 - Jezdovice NUTS5 CZ0632587273
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 699 2962811
zahrada 167 91242
ovoc. sad 1 3241
travní p. 367 799149
lesní poz 300 1101123
vodní pl. rybník 19 182509
vodní pl. tok přirozený 28 18672
vodní pl. tok umělý 1 45
vodní pl. zamokřená pl. 1 1361
zast. pl. společný dvůr 6 2402
zast. pl. 180 69955
ostat.pl. dráha 4 23378
ostat.pl. jiná plocha 179 93558
ostat.pl. manipulační pl. 29 20353
ostat.pl. neplodná půda 63 44419
ostat.pl. ostat.komunikace 182 98170
ostat.pl. silnice 59 34623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 31300
ostat.pl. zeleň 1 3816
Celkem KN 2289 5582127
Par. DKM 2 51
Par. KMD 2287 5582076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 51
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 170
LV 215
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.