k.ú.: 659401 - Jezernice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 556998 - Jezernice NUTS5 CZ0714556998
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2217 6602990
zahrada 457 269516
ovoc. sad 24 45451
travní p. 753 964183
lesní poz 178 206778
vodní pl. tok přirozený 35 128205
vodní pl. tok umělý 76 11589
vodní pl. zamokřená pl. 20 7617
zast. pl. zbořeniště 8 1554
zast. pl. 399 158134
ostat.pl. dráha 1 151645
ostat.pl. dálnice 1 4648
ostat.pl. jiná plocha 439 137233
ostat.pl. manipulační pl. 101 110516
ostat.pl. neplodná půda 52 68103
ostat.pl. ostat.komunikace 250 212336
ostat.pl. pohřeb. 2 3834
ostat.pl. silnice 38 137156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21708
ostat.pl. zeleň 15 38711
Celkem KN 5069 9281907
Par. DKM 249 933888
Par. KMD 4820 8348019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 137
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 50
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 383
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 623
spoluvlastník 1014

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 24.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1830 28.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.05.2022 22:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.