k.ú.: 659461 - Ježená - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587281 - Ježená NUTS5 CZ0632587281
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 1806825
zahrada 48 32274
travní p. 110 1237757
lesní poz 75 995179
vodní pl. nádrž umělá 1 2155
vodní pl. rybník 6 12785
vodní pl. tok přirozený 11 10320
zast. pl. společný dvůr 3 1096
zast. pl. 67 33948
ostat.pl. jiná plocha 60 122275
ostat.pl. manipulační pl. 13 6565
ostat.pl. neplodná půda 50 77028
ostat.pl. ostat.komunikace 59 91154
ostat.pl. silnice 27 35864
ostat.pl. zeleň 1 298
Celkem KN 606 4465523
Par. DKM 606 4465523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 66
LV 116
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.2008
DKM-KPÚ 27.06.2003 1:1000 27.06.2003 *) Extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 12.05.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 21:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.