k.ú.: 659495 - Ježov nad Želivkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548073 - Ježov NUTS5 CZ0633548073
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 1246793
zahrada 56 41127
travní p. 102 175833
lesní poz 155 964019
vodní pl. nádrž umělá 6 391576
vodní pl. rybník 1 965
vodní pl. tok přirozený 7 75777
vodní pl. tok umělý 1 552
zast. pl. společný dvůr 1 3
zast. pl. 48 26637
ostat.pl. jiná plocha 48 30967
ostat.pl. manipulační pl. 4 1207
ostat.pl. neplodná půda 72 32627
ostat.pl. ostat.komunikace 32 27471
ostat.pl. pohřeb. 2 2423
ostat.pl. silnice 2 12907
Celkem KN 904 3030884
Par. KMD 904 3030884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 47
LV 76
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2014
S-SK GS 1:2880 1838 12.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 07:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.