k.ú.: 659517 - Chlumská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541753 - Ježovy NUTS5 CZ0322541753
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 337411
zahrada 28 31738
ovoc. sad 1 4813
travní p. 232 862592
lesní poz 163 634943
vodní pl. nádrž umělá 1 428
zast. pl. 27 16279
ostat.pl. jiná plocha 7 1734
ostat.pl. manipulační pl. 7 1715
ostat.pl. neplodná půda 30 25454
ostat.pl. ostat.komunikace 174 57870
ostat.pl. silnice 16 17087
ostat.pl. zeleň 1 442
Celkem KN 800 1992506
Par. DKM 800 1992506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 27
LV 41
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.1994
S-SK GS 1:2880 1837 19.12.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.