k.ú.: 659525 - Ježovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541753 - Ježovy NUTS5 CZ0322541753
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 616 2764625
zahrada 120 81308
ovoc. sad 7 23010
travní p. 191 423606
lesní poz 61 2492078
vodní pl. nádrž umělá 1 943
vodní pl. rybník 1 25862
vodní pl. tok přirozený 61 25524
vodní pl. tok umělý 2 227
vodní pl. zamokřená pl. 3 11432
zast. pl. společný dvůr 2 74
zast. pl. 105 61594
ostat.pl. jiná plocha 27 28094
ostat.pl. manipulační pl. 12 14225
ostat.pl. neplodná půda 45 40891
ostat.pl. ostat.komunikace 71 92813
ostat.pl. silnice 3 25152
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3931
ostat.pl. zeleň 6 205
Celkem KN 1337 6115594
Par. DKM 1337 6115594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 104
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 155
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.1996
S-SK GS 1:2880 1837 01.02.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.