k.ú.: 659541 - Jičín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572659 - Jičín NUTS5 CZ0522572659
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1357 4767261
zahrada školka 1 159
zahrada 2348 949165
ovoc. sad 153 375791
travní p. 336 582726
lesní poz 34 318729
vodní pl. nádrž přírodní 11 56074
vodní pl. nádrž umělá 19 154100
vodní pl. tok přirozený 137 86521
vodní pl. tok umělý 2 349
vodní pl. zamokřená pl. 1 197
zast. pl. společný dvůr 61 19413
zast. pl. zbořeniště 23 4650
zast. pl. 4746 1162324
ostat.pl. dráha 33 122053
ostat.pl. jiná plocha 650 463671
ostat.pl. manipulační pl. 429 604661
ostat.pl. neplodná půda 58 80490
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 19545
ostat.pl. ostat.komunikace 972 825651
ostat.pl. pohřeb. 8 35797
ostat.pl. silnice 264 362526
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 71 533446
ostat.pl. zeleň 334 557106
Celkem KN 12061 12082405
Par. DKM 12061 12082405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 1633
č.p. byt.dům 224
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 86
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 283
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 29
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 1641
bez čp/če jiná st. 246
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 98
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 62
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 78
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 9
Celkem BUD 4642
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 3968
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 126
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 15
obč.z. byt 340
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 86
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 4565
LV 7934
spoluvlastník 14708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.2006
THM-V 1:1000 01.04.1976 28.05.2006
THM-V 1:2000 01.04.1976 28.05.2006
Ins. A 1:1000 01.01.1928 01.04.1976
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 19:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.