k.ú.: 659622 - Jičina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 1139309
zahrada 202 152517
ovoc. sad 3 10267
travní p. 177 996030
lesní poz 148 623823
vodní pl. tok přirozený 58 14551
vodní pl. tok umělý 15 3422
vodní pl. zamokřená pl. 4 4779
zast. pl. společný dvůr 6 2212
zast. pl. zbořeniště 4 505
zast. pl. 190 79262
ostat.pl. jiná plocha 77 29159
ostat.pl. manipulační pl. 98 73467
ostat.pl. neplodná půda 40 28992
ostat.pl. ostat.komunikace 98 47399
ostat.pl. silnice 54 59445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 678
Celkem KN 1397 3265817
Par. KMD 1397 3265817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 165
byt.z. byt 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 195
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2016
KM-D 1:2000 17.01.2000 22.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1833 17.01.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1896


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 13:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.