k.ú.: 659665 - Žitětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573001 - Jičíněves NUTS5 CZ0522573001
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1791271
zahrada 53 42507
ovoc. sad 4 12551
travní p. 90 289151
lesní poz 20 113724
vodní pl. nádrž přírodní 1 1861
vodní pl. nádrž umělá 3 3549
vodní pl. rybník 4 114943
vodní pl. tok přirozený 23 36312
zast. pl. společný dvůr 1 129
zast. pl. zbořeniště 1 682
zast. pl. 60 47717
ostat.pl. jiná plocha 7 14565
ostat.pl. manipulační pl. 1 741
ostat.pl. neplodná půda 9 17309
ostat.pl. ostat.komunikace 40 68754
ostat.pl. pohřeb. 1 1940
ostat.pl. silnice 7 18867
ostat.pl. zeleň 10 12073
Celkem KN 474 2588646
Par. DKM 303 2439142
Par. KMD 171 149504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 59
LV 111
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.08.2019 1:1000 30.08.2019 *) Komplexní pozemkové úpravy
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 06:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.