k.ú.: 659673 - Jihlava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 2515
orná půda 832 2480458
zahrada skleník-pařeniš. 3 3732
zahrada 2922 1065486
ovoc. sad 1 9793
travní p. 311 563744
lesní poz 31 217456
vodní pl. nádrž umělá 3 2418
vodní pl. rybník 10 66231
vodní pl. tok přirozený 56 165915
vodní pl. tok umělý 6 1236
zast. pl. společný dvůr 51 12548
zast. pl. zbořeniště 47 5632
zast. pl. 8522 1930724
ostat.pl. dráha 70 339504
ostat.pl. jiná plocha 2154 1200590
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 7581
ostat.pl. manipulační pl. 836 1144163
ostat.pl. neplodná půda 137 84158
ostat.pl. ost.dopravní pl. 18 21730
ostat.pl. ostat.komunikace 2196 1568116
ostat.pl. pohřeb. 6 147979
ostat.pl. silnice 153 309534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 263030
ostat.pl. zeleň 1652 1513559
Celkem KN 20123 13127832
Par. DKM 20123 13127832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 33
č.p. bydlení 1316
č.p. byt.dům 796
č.p. doprava 8
č.p. garáž 11
č.p. jiná st. 119
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 168
č.p. obč.vyb. 75
č.p. prům.obj 21
č.p. rod.dům 1132
č.p. tech.vyb 20
č.p. ubyt.zař 20
č.p. víceúčel 50
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3017
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 274
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 28
bez čp/če garáž 242
bez čp/če jiná st. 364
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 98
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če prům.obj 47
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 232
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 15
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 8240
byt.z. byt 13723
byt.z. dílna 39
byt.z. garáž 606
byt.z. j.nebyt 349
byt.z. rozest. 15
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 565
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 176
obč.z. j.nebyt 185
Celkem JED 15666
LV 20716
spoluvlastník 40507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2010
Ins. A 1:1000 01.01.1950 26.10.2010 přesný datum nezjištěn


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 06:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.