k.ú.: 659835 - Pančava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1075167
zahrada 14 4424
travní p. mez, stráň 6 812
travní p. 38 313564
lesní poz 6 91004
vodní pl. nádrž umělá 5 11053
vodní pl. rybník 2 9891
vodní pl. tok přirozený 7 6486
vodní pl. zamokřená pl. 6 1392
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 36 5814
ostat.pl. jiná plocha 45 107201
ostat.pl. manipulační pl. 2 12506
ostat.pl. neplodná půda 8 9625
ostat.pl. ostat.komunikace 16 41050
ostat.pl. silnice 6 6627
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8027
ostat.pl. zeleň 5 315
Celkem KN 247 1704993
Par. DKM 247 1704993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 32
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 55
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.10.2011
DKM 1:1000 30.12.1999
ZMVM 1:1000 01.04.1983 30.12.1999 intravilán
ZMVM 1:2000 01.04.1983 30.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.04.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 11:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.