k.ú.: 659878 - Bedřichov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 1616164
zahrada 832 315183
travní p. 170 310215
lesní poz les s budovou 70 2895
lesní poz 72 2598517
vodní pl. nádrž umělá 9 48521
vodní pl. rybník 4 78276
vodní pl. tok přirozený 33 23735
vodní pl. tok umělý 2 439
vodní pl. zamokřená pl. 2 2080
zast. pl. společný dvůr 29 5271
zast. pl. zbořeniště 7 1666
zast. pl. 1303 391824
ostat.pl. dráha 5 46159
ostat.pl. jiná plocha 335 351207
ostat.pl. manipulační pl. 123 239686
ostat.pl. neplodná půda 30 44853
ostat.pl. ostat.komunikace 308 386896
ostat.pl. pohřeb. 5 17284
ostat.pl. silnice 60 316156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 53562
ostat.pl. zeleň 136 86844
Celkem KN 3894 6937433
Par. DKM 3894 6937433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 803
č.p. shromaž. 13
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 11
č.e. garáž 107
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 85
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 4
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1340
byt.z. byt 449
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 22
obč.z. garáž 8
Celkem JED 485
LV 1676
spoluvlastník 2677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
ZMVM 1:1000 01.12.1985 30.06.2003
THM-V 1:1000 01.01.1971 01.12.1985 přesný datum nezjištěn
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 15:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.