k.ú.: 659916 - Pávov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 922530
zahrada 194 114179
travní p. 216 499171
lesní poz les s budovou 2 88
lesní poz 50 7214824
vodní pl. nádrž umělá 9 12903
vodní pl. rybník 3 159333
vodní pl. tok přirozený 29 20747
vodní pl. tok umělý 2 1048
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 1 155
zast. pl. 335 204107
ostat.pl. dráha 11 63623
ostat.pl. dálnice 17 347514
ostat.pl. jiná plocha 179 311723
ostat.pl. manipulační pl. 41 94404
ostat.pl. neplodná půda 9 8561
ostat.pl. ostat.komunikace 168 294364
ostat.pl. silnice 17 127573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1551
ostat.pl. zeleň 32 75134
Celkem KN 1432 10473549
Par. DKM 1432 10473549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 139
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 6
Celkem BUD 321
byt.z. byt 63
byt.z. garáž 10
Celkem JED 73
LV 435
spoluvlastník 1009

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2003
ZMVM 1:1000 01.12.1985 25.11.2003 intravilán
ZMVM 1:2000 01.12.1985 25.11.2003 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 01.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 15:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.