k.ú.: 659924 - Jihlávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587290 - Jihlávka NUTS5 CZ0632587290
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 583 3170030
zahrada 190 108200
ovoc. sad 2 1475
travní p. 551 1877703
lesní poz 203 2341827
vodní pl. nádrž umělá 2 2144
vodní pl. rybník 14 256335
vodní pl. tok přirozený 74 16494
vodní pl. zamokřená pl. 4 6882
zast. pl. 193 83621
ostat.pl. dráha 24 123071
ostat.pl. jiná plocha 72 38192
ostat.pl. manipulační pl. 20 44632
ostat.pl. neplodná půda 87 98098
ostat.pl. ostat.komunikace 197 142941
ostat.pl. silnice 7 57829
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22441
ostat.pl. zeleň 3 362
Celkem KN 2230 8392277
Par. KMD 2230 8392277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 188
LV 256
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.05.2022 23:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.