k.ú.: 659959 - Jilemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577197 - Jilemnice NUTS5 CZ0514577197
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 3183301
zahrada 692 330698
ovoc. sad 12 33723
travní p. skleník-pařeniš. 3 1448
travní p. 955 1990797
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 169 2256561
vodní pl. nádrž umělá 9 17315
vodní pl. rybník 1 6576
vodní pl. tok přirozený 46 23828
vodní pl. tok umělý 25 14371
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 338
zast. pl. společný dvůr 4 776
zast. pl. zbořeniště 9 1030
zast. pl. 1703 367720
ostat.pl. dráha 12 54461
ostat.pl. jiná plocha 315 89720
ostat.pl. manipulační pl. 160 209546
ostat.pl. neplodná půda 122 51855
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 3997
ostat.pl. ostat.komunikace 528 331220
ostat.pl. pohřeb. 3 15611
ostat.pl. silnice 47 133358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 77 58866
ostat.pl. zeleň 159 138567
Celkem KN 5534 9315705
Par. DKM 5534 9315705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 90
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb. 102
č.p. rod.dům 725
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 430
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 3
Celkem BUD 1648
byt.z. byt 1076
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 40
byt.z. j.nebyt 6
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 115
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1247
LV 2625
spoluvlastník 4700

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2009 Na části přepracování Instrukce A.
DKM 1:1000 11.12.2009 Na části Nové mapování
S-SK GS 1:2880 1931 11.12.2009 04.09.1931 Od -nezjištěno TO. Na části (extravilán) mimo mapu Instr. A.
Ins. A 1:1000 04.09.1931 11.12.2009 04.09.1931 Od -nezjištěno TO. Instrukce A 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1842 04.09.1931 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 20:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.