k.ú.: 660035 - Jilešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506753 - Háj ve Slezsku NUTS5 CZ0805506753
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 1083061
zahrada 142 110752
travní p. 196 373242
lesní poz les s budovou 2 65
lesní poz 172 313768
vodní pl. tok přirozený 79 101508
vodní pl. tok umělý 1 961
vodní pl. zamokřená pl. 3 24889
zast. pl. společný dvůr 3 1076
zast. pl. 182 57578
ostat.pl. dráha 1 69060
ostat.pl. jiná plocha 54 31874
ostat.pl. manipulační pl. 4 4779
ostat.pl. neplodná půda 45 22825
ostat.pl. ostat.komunikace 61 22180
ostat.pl. pohřeb. 1 1450
ostat.pl. silnice 1 35446
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 12151
ostat.pl. zeleň 5 3014
Celkem KN 1184 2269679
Par. DKM 1184 2269679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 102
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 34
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 178
LV 218
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.09.2004
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 19:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.