k.ú.: 660051 - Martiněves u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 585427
zahrada 308 230684
ovoc. sad 7 14982
travní p. 223 565322
lesní poz 67 952339
vodní pl. nádrž přírodní 4 11653
vodní pl. rybník 1 137
vodní pl. tok přirozený 27 50578
vodní pl. tok umělý 5 488
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 26
zast. pl. zbořeniště 25 4009
zast. pl. 363 86626
ostat.pl. dráha 1 142555
ostat.pl. jiná plocha 124 164719
ostat.pl. manipulační pl. 29 35130
ostat.pl. neplodná půda 41 50444
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 214
ostat.pl. ostat.komunikace 134 89369
ostat.pl. silnice 6 39860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 35188
ostat.pl. zeleň 5 780
Celkem KN 1461 3060530
Par. DKM 1461 3060530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 12
č.p. garáž 47
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 160
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 22
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 360
byt.z. byt 92
Celkem JED 92
LV 452
spoluvlastník 694

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.11.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.