k.ú.: 660167 - Jílovice u Českého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 576352 - Jílovice NUTS5 CZ0521576352
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 2550568
zahrada 127 97346
ovoc. sad 3 15272
travní p. 115 142022
lesní poz 43 558013
vodní pl. nádrž přírodní 7 8132
vodní pl. nádrž umělá 2 1108
vodní pl. tok přirozený 29 8283
vodní pl. tok umělý 4 838
zast. pl. společný dvůr 3 1271
zast. pl. zbořeniště 4 553
zast. pl. 156 94293
ostat.pl. jiná plocha 52 16268
ostat.pl. manipulační pl. 42 34303
ostat.pl. neplodná půda 15 13799
ostat.pl. ostat.komunikace 123 57964
ostat.pl. silnice 8 49457
ostat.pl. zeleň 1 343
Celkem KN 1198 3649833
Par. KMD 1198 3649833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 67
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 153
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 225
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2013
S-SK GS 1:2880 1840 14.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 13:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.