k.ú.: 660230 - Jimramov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 1676368
zahrada skleník-pařeniš. 8 2563
zahrada 324 158384
travní p. 466 1775302
lesní poz les s budovou 2 71
lesní poz 439 3285059
vodní pl. nádrž umělá 1 27691
vodní pl. rybník 6 37149
vodní pl. tok přirozený 22 126685
vodní pl. tok umělý 1 398
vodní pl. zamokřená pl. 6 8395
zast. pl. společný dvůr 2 230
zast. pl. zbořeniště 14 2103
zast. pl. 420 120268
ostat.pl. jiná plocha 219 130740
ostat.pl. manipulační pl. 36 25700
ostat.pl. neplodná půda 209 145301
ostat.pl. ostat.komunikace 158 135380
ostat.pl. pohřeb. 1 2125
ostat.pl. silnice 88 123092
ostat.pl. skládka 5 10250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23420
ostat.pl. zeleň 9 16393
Celkem KN 2699 7833067
Par. KMD 2699 7833067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 294
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 415
LV 517
spoluvlastník 715

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 20:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.