k.ú.: 660248 - Sedliště u Jimramova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1580615
zahrada 83 31980
ovoc. sad 6 18109
travní p. 149 960799
lesní poz 220 1393652
vodní pl. tok přirozený 11 8597
vodní pl. tok umělý 4 1882
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 175
zast. pl. zbořeniště 6 503
zast. pl. 86 31692
ostat.pl. jiná plocha 99 107473
ostat.pl. manipulační pl. 24 23518
ostat.pl. neplodná půda 181 120698
ostat.pl. ostat.komunikace 90 80026
ostat.pl. silnice 42 59709
Celkem KN 1095 4419428
Par. DKM 1 171
Par. KMD 1094 4419257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 80
LV 114
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 20:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.