k.ú.: 660256 - Trhonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595772 - Jimramov NUTS5 CZ0635595772
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 2020035
zahrada 148 125880
travní p. 202 707028
lesní poz 133 1263694
vodní pl. nádrž umělá 3 1588
vodní pl. tok přirozený 18 12165
zast. pl. zbořeniště 8 727
zast. pl. 226 66405
ostat.pl. jiná plocha 98 94651
ostat.pl. manipulační pl. 22 36137
ostat.pl. neplodná půda 94 63784
ostat.pl. ostat.komunikace 230 139274
ostat.pl. silnice 25 56431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1939
ostat.pl. zeleň 1 581
Celkem KN 1389 4590319
Par. KMD 1389 4590319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 92
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 8
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 239
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 26.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 20:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.