k.ú.: 660302 - Jestřabí u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1056800
zahrada 44 46334
ovoc. sad 3 10476
travní p. 122 229829
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 98 1285318
vodní pl. nádrž umělá 3 252
vodní pl. rybník 4 11892
vodní pl. tok přirozený 2 1633
vodní pl. zamokřená pl. 1 214
zast. pl. 57 27918
ostat.pl. jiná plocha 12 1156
ostat.pl. manipulační pl. 16 13390
ostat.pl. neplodná půda 56 33415
ostat.pl. ostat.komunikace 43 42053
ostat.pl. silnice 4 16423
ostat.pl. zeleň 2 383
Celkem KN 594 2777535
Par. DKM 9 181200
Par. KMD 585 2596335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 52
LV 89
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 18.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 14:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.