k.ú.: 660311 - Jindřichov u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 313227
zahrada 39 53465
ovoc. sad 1 3978
travní p. 35 50693
lesní poz les s budovou 1 47
lesní poz 94 6263026
vodní pl. rybník 7 10226
vodní pl. tok přirozený 2 3434
vodní pl. zamokřená pl. 1 2000
zast. pl. 59 34612
ostat.pl. jiná plocha 11 13993
ostat.pl. manipulační pl. 5 6960
ostat.pl. neplodná půda 1 418
ostat.pl. ostat.komunikace 32 31688
ostat.pl. silnice 8 52659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1058
ostat.pl. zeleň 6 190
Celkem KN 512 6841674
Par. KMD 512 6841674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 60
LV 53
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 02:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.