k.ú.: 660337 - Jindřichov ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597449 - Jindřichov NUTS5 CZ0801597449
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 638 9902069
zahrada mez, stráň 2 1013
zahrada 975 540956
ovoc. sad 6 176866
travní p. 931 6264202
lesní poz les(ne hospodář) 3 57222
lesní poz 274 11451484
vodní pl. nádrž umělá 7 14624
vodní pl. rybník 6 31665
vodní pl. tok přirozený 18 181689
vodní pl. tok umělý 7 4529
vodní pl. zamokřená pl. 7 22037
zast. pl. společný dvůr 11 15517
zast. pl. zbořeniště 84 39245
zast. pl. 628 264808
ostat.pl. dráha 27 125500
ostat.pl. jiná plocha 337 432058
ostat.pl. manipulační pl. 36 63292
ostat.pl. neplodná půda 219 161163
ostat.pl. ostat.komunikace 508 538446
ostat.pl. pohřeb. 1 6551
ostat.pl. silnice 4 80251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 34550
ostat.pl. zeleň 1 46543
Celkem KN 4743 30456280
Par. DKM 38 190821
Par. KMD 4705 30265459
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 351
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 86
rozestav. 2
Celkem BUD 616
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 33
LV 590
spoluvlastník 756

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 24.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.