k.ú.: 660400 - Háj u Jindřichovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 1730105
zahrada 32 23308
travní p. 60 251001
lesní poz les(ne hospodář) 21 3437635
lesní poz 29 789054
vodní pl. nádrž umělá 1 267
vodní pl. tok přirozený 7 1939
vodní pl. zamokřená pl. 3 5632
zast. pl. společný dvůr 1 80
zast. pl. zbořeniště 3 1051
zast. pl. 41 15999
ostat.pl. jiná plocha 61 17291
ostat.pl. manipulační pl. 10 19448
ostat.pl. neplodná půda 65 76031
ostat.pl. ostat.komunikace 52 44098
ostat.pl. silnice 2 21526
Celkem KN 403 6434465
Par. KMD 403 6434465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 41
LV 66
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
KM-D 1:2000 07.11.2000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 15:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.