k.ú.: 660426 - Hradecká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 377057
zahrada 25 11380
travní p. 84 1355644
lesní poz les(ne hospodář) 33 4049491
lesní poz 29 176497
vodní pl. nádrž umělá 1 590
vodní pl. tok přirozený 4 3381
vodní pl. tok umělý 3 7590
vodní pl. zamokřená pl. 13 111442
zast. pl. zbořeniště 3 858
zast. pl. 47 12421
ostat.pl. jiná plocha 69 27064
ostat.pl. manipulační pl. 13 35079
ostat.pl. neplodná půda 23 25537
ostat.pl. ostat.komunikace 32 27595
ostat.pl. silnice 4 24335
Celkem KN 397 6245961
Par. KMD 397 6245961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 47
LV 63
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2012
KM-D 1:2000 07.11.2000 14.05.2012
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.