k.ú.: 660434 - Jindřichovice v Krušných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1632022
zahrada 199 147494
travní p. 230 2544161
lesní poz les s budovou 3 146
lesní poz les(ne hospodář) 55 1517637
lesní poz ostat.komunikace 1 2202
lesní poz 61 3480760
vodní pl. nádrž umělá 12 37460
vodní pl. tok přirozený 15 11672
vodní pl. zamokřená pl. 11 94085
zast. pl. zbořeniště 6 2389
zast. pl. 241 73585
ostat.pl. jiná plocha 127 207116
ostat.pl. manipulační pl. 24 69468
ostat.pl. neplodná půda 61 155383
ostat.pl. ostat.komunikace 134 197935
ostat.pl. pohřeb. 3 9779
ostat.pl. silnice 23 162169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 29998
ostat.pl. zeleň 17 21362
Celkem KN 1261 10396823
Par. DKM 1261 10396823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 130
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 5
Celkem BUD 237
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 268
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 05.11.2009 1:1000 17.12.2009 *)
KM-D 1:2000 12.12.2003 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 11:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.