k.ú.: 660442 - Loučná v Krušných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 760639
zahrada 24 11546
travní p. 64 455590
lesní poz les(ne hospodář) 19 706304
lesní poz 18 2593745
vodní pl. nádrž umělá 1 339
vodní pl. tok přirozený 7 19090
zast. pl. zbořeniště 1 167
zast. pl. 36 7618
ostat.pl. jiná plocha 23 11281
ostat.pl. manipulační pl. 4 5377
ostat.pl. neplodná půda 13 8346
ostat.pl. ostat.komunikace 31 32950
ostat.pl. silnice 7 79970
Celkem KN 258 4692962
Par. DKM 194 1240632
Par. KMD 64 3452330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 37
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.10.2016 1:1000 08.11.2016 *)
DKM 1:1000 08.07.2015
KMD 1:1000 19.11.2010
KM-D 1:2000 07.11.2000 19.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 13:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.