k.ú.: 660507 - Dětřichovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564133 - Jindřichovice pod Smrkem NUTS5 CZ0513564133
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51022 - Nové Město pod Smrkem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 316519
zahrada 39 30660
ovoc. sad 1 1845
travní p. 99 2374183
lesní poz 22 1621663
vodní pl. rybník 3 3206
vodní pl. tok přirozený 5 20749
vodní pl. tok umělý 13 20291
zast. pl. zbořeniště 15 4870
zast. pl. 48 10440
ostat.pl. jiná plocha 18 14619
ostat.pl. neplodná půda 1 346
ostat.pl. ostat.komunikace 48 55810
ostat.pl. silnice 6 37625
ostat.pl. zeleň 18 28041
Celkem KN 344 4540867
Par. DKM 344 4540867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 48
LV 67
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.10.2011
DKM 1:1000 20.12.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 31.12.1992 20.12.1999 Od 1999. ZMVM Jindřichovice (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1992 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 18.05.2022 20:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.