k.ú.: 660515 - Jindřichovice pod Smrkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564133 - Jindřichovice pod Smrkem NUTS5 CZ0513564133
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51022 - Nové Město pod Smrkem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 1619716
zahrada 287 272719
travní p. plantáž dřevin 2 5916
travní p. 308 3802880
lesní poz 106 7910831
vodní pl. nádrž umělá 1 1183
vodní pl. rybník 1 9625
vodní pl. tok přirozený 14 55428
vodní pl. tok umělý 24 23845
vodní pl. zamokřená pl. 20 37387
zast. pl. společný dvůr 4 910
zast. pl. zbořeniště 35 17170
zast. pl. 331 95257
ostat.pl. dráha 1 43646
ostat.pl. jiná plocha 71 96511
ostat.pl. manipulační pl. 42 92131
ostat.pl. neplodná půda 35 38596
ostat.pl. ostat.komunikace 204 287302
ostat.pl. pohřeb. 2 5087
ostat.pl. silnice 11 34787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21127
ostat.pl. zeleň 20 122747
Celkem KN 1553 14594801
Par. DKM 1553 14594801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 137
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 327
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 301
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2014 1:1000 29.07.2014 *)
DKM 1:1000 22.11.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:1000 31.12.1992 22.11.1999 Od 1992. ZMVM Jindřichovice 1:1000, 2000 (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1992 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 20.05.2022 21:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.