k.ú.: 660752 - Jinošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590797 - Jinošov NUTS5 CZ0634590797
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 2965784
zahrada 120 95656
ovoc. sad 2 17624
travní p. 79 218801
lesní poz ostat.komunikace 1 584
lesní poz 195 1194921
vodní pl. nádrž umělá 2 717
vodní pl. rybník 5 38644
vodní pl. tok přirozený 5 5831
vodní pl. tok umělý 7 8646
vodní pl. zamokřená pl. 1 1441
zast. pl. 209 84835
ostat.pl. jiná plocha 77 57507
ostat.pl. manipulační pl. 12 36574
ostat.pl. neplodná půda 42 32396
ostat.pl. ostat.komunikace 87 168626
ostat.pl. pohřeb. 1 3089
ostat.pl. silnice 18 77068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 901
ostat.pl. zeleň 49 88651
Celkem KN 1110 5098296
Par. DKM 1110 5098296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 207
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 245
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2018
DKM-KPÚ 14.05.2009 1:1000 14.05.2009 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.11.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 19:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.