k.ú.: 660906 - Jirkov u Železného Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563871 - Železný Brod NUTS5 CZ0512563871
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 155222
zahrada 151 82640
travní p. 432 501699
lesní poz 473 1260150
vodní pl. nádrž přírodní 3 559
vodní pl. nádrž umělá 1 296
vodní pl. tok přirozený 3 7238
vodní pl. tok umělý 2 699
zast. pl. zbořeniště 8 803
zast. pl. 157 25770
ostat.pl. jiná plocha 31 52755
ostat.pl. manipulační pl. 26 7212
ostat.pl. neplodná půda 302 238057
ostat.pl. ostat.komunikace 91 67920
ostat.pl. pohřeb. 1 1812
ostat.pl. silnice 4 26303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3158
Celkem KN 1835 2432293
Par. KMD 1835 2432293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 46
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 155
LV 292
spoluvlastník 529

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 15.12.2010 1:1000 15.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.2010 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 22:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.