k.ú.: 660914 - Střevelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563871 - Železný Brod NUTS5 CZ0512563871
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 51923
zahrada 66 33146
travní p. 220 363688
lesní poz les(ne hospodář) 3 1995
lesní poz 166 483338
zast. pl. zbořeniště 3 594
zast. pl. 64 11248
ostat.pl. manipulační pl. 52 21336
ostat.pl. neplodná půda 74 39989
ostat.pl. ostat.komunikace 85 41056
ostat.pl. silnice 1 5230
ostat.pl. zeleň 4 2387
Celkem KN 771 1055930
Par. KMD 771 1055930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 58
LV 105
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 15.12.2010 1:1000 15.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1824 15.12.2010 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.