k.ú.: 660981 - Koječín u Čepřovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550949 - Čepřovice NUTS5 CZ0316550949
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1349974
zahrada skleník-pařeniš. 1 20
zahrada 28 31486
travní p. 42 630942
lesní poz 121 630709
vodní pl. nádrž umělá 5 2928
vodní pl. rybník 5 12435
vodní pl. tok umělý 4 2793
zast. pl. 30 24913
ostat.pl. jiná plocha 2 3246
ostat.pl. manipulační pl. 5 5744
ostat.pl. neplodná půda 27 30874
ostat.pl. ostat.komunikace 42 100447
ostat.pl. silnice 5 23424
Celkem KN 361 2849935
Par. DKM 159 2172222
Par. KMD 202 677713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 30
LV 46
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
DKM-KPÚ 13.07.2009 1:1000 12.08.2009 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 27.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 00:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.