k.ú.: 660990 - Jedlová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562572 - Jiřetín pod Jedlovou NUTS5 CZ0421562572
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 14 14807
travní p. 43 86396
lesní poz 99 4734851
vodní pl. nádrž umělá 2 252
vodní pl. rybník 3 45793
vodní pl. tok přirozený 2 5039
zast. pl. zbořeniště 6 401
zast. pl. 43 12564
ostat.pl. dráha 9 129350
ostat.pl. jiná plocha 8 8341
ostat.pl. manipulační pl. 2 2625
ostat.pl. neplodná půda 1 56
ostat.pl. ostat.komunikace 72 100482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5194
Celkem KN 305 5146151
Par. KMD 305 5146151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 41
LV 29
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2008
S-SK GS 1900 08.12.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 17:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.