k.ú.: 661007 - Jiřetín pod Jedlovou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562572 - Jiřetín pod Jedlovou NUTS5 CZ0421562572
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 73893
zahrada 303 134624
ovoc. sad 3 8787
travní p. 204 1315604
lesní poz 75 177675
vodní pl. nádrž umělá 6 5038
vodní pl. tok přirozený 1 1994
vodní pl. tok umělý 3 2029
zast. pl. společný dvůr 5 1453
zast. pl. zbořeniště 43 11930
zast. pl. 347 91956
ostat.pl. jiná plocha 47 214770
ostat.pl. manipulační pl. 7 22930
ostat.pl. neplodná půda 8 7571
ostat.pl. ostat.komunikace 123 128786
ostat.pl. pohřeb. 1 4864
ostat.pl. silnice 2 3838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22095
ostat.pl. zeleň 4 2783
Celkem KN 1226 2232620
Par. KMD 1226 2232620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 14
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 213
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 345
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 306
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2008
S-SK GS 1900 08.12.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.