k.ú.: 661023 - Rozhled - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562572 - Jiřetín pod Jedlovou NUTS5 CZ0421562572
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 556
zahrada 47 41890
travní p. mez, stráň 22 295885
travní p. 220 854327
lesní poz 62 2564943
vodní pl. nádrž přírodní 4 3229
vodní pl. nádrž umělá 3 2346
vodní pl. rybník 2 2342
vodní pl. tok přirozený 1 820
vodní pl. zamokřená pl. 2 288
zast. pl. společný dvůr 2 125
zast. pl. zbořeniště 18 8977
zast. pl. 160 30165
ostat.pl. jiná plocha 27 14507
ostat.pl. manipulační pl. 4 5068
ostat.pl. neplodná půda 6 17547
ostat.pl. ostat.komunikace 84 85628
ostat.pl. silnice 2 59244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2868
Celkem KN 669 3990755
Par. DKM 666 3986266
Par. KMD 3 4489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 159
LV 164
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2017
KMD 1:1000 08.12.2008 18.12.2017
S-SK GS 1900 08.12.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 18.05.2022 11:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.