k.ú.: 661040 - Jiřice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548081 - Jiřice NUTS5 CZ0633548081
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 941 5866990
zahrada 284 187909
travní p. 569 1170281
lesní poz 230 2899728
vodní pl. nádrž umělá 12 8280
vodní pl. rybník 35 208377
vodní pl. tok přirozený 4 4659
vodní pl. tok umělý 31 7260
vodní pl. zamokřená pl. 3 1452
zast. pl. společný dvůr 28 5113
zast. pl. zbořeniště 9 3192
zast. pl. 424 142910
ostat.pl. dálnice 22 240142
ostat.pl. jiná plocha 160 70287
ostat.pl. manipulační pl. 80 68469
ostat.pl. neplodná půda 65 24208
ostat.pl. ostat.komunikace 309 203351
ostat.pl. pohřeb. 3 7796
ostat.pl. silnice 103 148334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15674
ostat.pl. zeleň 13 8833
Celkem KN 3330 11293245
Par. KMD 3330 11293245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 121
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 152
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 407
obč.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 592
spoluvlastník 891

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 23:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.