k.ú.: 661058 - Jiřice u Miroslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594229 - Jiřice u Miroslavi NUTS5 CZ0647594229
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 543 6797304
vinice 37 350963
zahrada 109 80530
ovoc. sad 38 254956
travní p. 5 22552
lesní poz les(ne hospodář) 132 154701
lesní poz 16 17945
vodní pl. nádrž umělá 2 1056
vodní pl. tok přirozený 23 27656
vodní pl. tok umělý 4 2514
zast. pl. společný dvůr 2 251
zast. pl. zbořeniště 24 6609
zast. pl. 249 141363
ostat.pl. jiná plocha 113 74902
ostat.pl. manipulační pl. 25 118950
ostat.pl. neplodná půda 5 6210
ostat.pl. ostat.komunikace 391 347381
ostat.pl. pohřeb. 4 10388
ostat.pl. silnice 31 98115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19035
ostat.pl. zeleň 4 808
Celkem KN 1767 8534189
Par. DKM 1252 8205321
Par. KMD 515 328868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
Celkem BUD 240
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 268
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2013 Intravilán
DKM-KPÚ 11.06.2009 1:1000 15.06.2009 *) extravilán dle JPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 17:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.