k.ú.: 661066 - Filipov u Jiříkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562581 - Jiříkov NUTS5 CZ0421562581
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 26575
zahrada 216 119613
travní p. 266 349924
vodní pl. nádrž umělá 1 321
zast. pl. zbořeniště 37 9107
zast. pl. 187 41483
ostat.pl. jiná plocha 11 1644
ostat.pl. manipulační pl. 19 18442
ostat.pl. neplodná půda 27 17592
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 269
ostat.pl. ostat.komunikace 64 56470
ostat.pl. pohřeb. 1 3165
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6461
ostat.pl. zeleň 2 3238
Celkem KN 855 654304
Par. KMD 855 654304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 131
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 187
LV 209
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 25.06.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.